Kontaktuppgifter

Central-Apoteket i Mariehamn
Skarpansvägen 24
22100 Mariehamn

Öppethållningstider
Vardagar 8.30 - 17
Lör - Sön stängt
Dag före helg 8.30 - 14

Jourtider
1 - 15:e varje månad
Vardagar 8.30 - 19
Lör 10-16 Sön 11-16
Dag före helg 8.30 - 17

Telefon
(018) 196 55
(018) 196 53 (fax)

E-post
central-apot@aland.net

Hemsidor
www.central-apoteket.ax/