ARTELAC 3,2 mg/ml (60 × 0,5ml)

Läkemedel
12,07 € 10,97 € (alv 0%)

Information om produkten

Styrka 3,2 mg/ml
Paketstorlek 60 × 0,5ml
Läkemedelsform silmätipat, liuos, kerta-annospakkaus
Varunummer (VNR) 418896
Lämplighet Avsedd för människor

Innehavare av försäljningstillstånd

Bausch & Lomb U.K. Ltd

Markkinoija

Bausch & Lomb Nordic AB

Lyhyt tuotekuvaus:

Artelac-ögondroppar är fuktdroppar som används för behandling av symtom förorsakade av att ögonytan torkar.

Käyttötarkoitus:

<p>Artelac-&ouml;gondroppar &auml;r fuktdroppar som anv&auml;nds f&ouml;r behandling av symtom f&ouml;rorsakade av att &ouml;gonytan torkar. De fuktande Artelac-&ouml;gondropparna &ouml;kar v&auml;tskem&auml;ngden p&aring; &ouml;gonytan samt sm&ouml;rjer &ouml;gonen och &ouml;gonlocken. I Artelac-&ouml;gondropparna kombineras den behagliga k&auml;nslan av flytande droppar och hypromellosens goda fuktningsegenskaper. Artelac-&ouml;gondroppar inneh&aring;ller hydroksipropylmetylcellulosa (HPMC eller hypromellos), som &auml;r en klar, giftfri och vattenl&ouml;slig cellulosaderivat. Artelac-&ouml;gondroppar f&aring;s b&aring;de som endospipetter (inneh&aring;ller inte konserveringsmedel) och i flaska.</p>

Annostelu:

<ul><li>Vanlig dos &auml;r en droppe i &ouml;gat 3-5 g&aring;nger dagligen eller oftare vid behov</li><li>En eng&aring;ngspipett r&auml;cker till b&aring;da &ouml;gonen</li><li>N&auml;rmare instruktioner finns tryckta p&aring; f&ouml;rpackningen</li></ul>

Huomioitavaa:

<ul><li>Artelac-&ouml;gondroppar i eng&aring;ngspipetter inneh&aring;ller inte konserveringsmedel, s&aring; de passar &auml;ven &aring;t dem som anv&auml;nder kontaktlinser.</li><li>Kontaktlinserna m&aring;ste inte tas bort innan applicering.</li><li>Ifall du anv&auml;nder n&aring;got annat &ouml;gonpreparat ska du v&auml;nta minst 5 minuter mellan de olika preparaten; droppa Artelac till sist.</li><li>Sl&auml;ng pipetten genast efter anv&auml;ndning.</li><li>Ifall du lider av andra sjukdomar eller allergier, eller ifall du anv&auml;nder andra l&auml;kemedel, kontrollera att l&auml;kemedlet passar &aring;t dig genom att l&auml;sa bipacksedeln eller genom att kontakta apotek eller l&auml;kare.</li></ul>

Yleiset Haittavaikutukset:

<ul><li>Artelac-&ouml;gondropparna kan f&ouml;rorsaka tillf&auml;llig dimsyn eller lindrig sveda.</li><li>Fler m&ouml;jliga biverkningar finns listade i bipacksedeln.</li></ul>

Raskaus ja Imetys:

<ul><li>Anv&auml;ndning av Artelac-&ouml;gondroppar under graviditet eller amning har inte unders&ouml;kts.</li><li>L&auml;s riktlinjerna f&ouml;r anv&auml;ndning under graviditet och amning fr&aring;n bipacksedeln.</li></ul>

Linkki pakkausselosteeseen:

<p><a target="_blank" href="http://spc.nam.fi/indox/nam/html/nam/humpil/4/404404.pdf">Bekanta dig med denna produkt genom bipacksedeln och l&auml;s instruktionerna noggrant innan anv&auml;ndning</a></p><p>OBS! F&ouml;rst finsk text, sedan svenk text i bipacksedeln</p>