REODYN 50 mg/ml (1 × 200ml)

Läkemedel
10,08 € 9,16 € (alv 0%)
50,40 € / l (45,80 € / l)

Information om produkten

Styrka 50 mg/ml
Paketstorlek 1 × 200ml
Läkemedelsform oraaliliuos
Varunummer (VNR) 186791
Lämplighet Avsedd för människor

Innehavare av försäljningstillstånd

Orion Oyj

Markkinoija

Orion Oyj

Lyhyt tuotekuvaus:

Reodyn är en hostmedicin som lösgör slem. Den aktiva substansen i Reodyn, karbocistein, gör segt slem mera lättflytande, och därigenom lättare att hosta bort. 

Käyttötarkoitus:

Reodyn är en hostmedicin som lösgör slem. Den aktiva substansen i Reodyn, karbocistein, gör segt slem mera lättflytande, och därigenom lättare att hosta bort. Reodyn används för behandling av sjukdomar i andningsorganen, såsom luftrörsinflammation, då det utsöndrade slemmet är segt. Segt slem kan försvåra andningen och förorsaka hostretning. Vid akuta luftvägssjukdomar märks läkemedlets effekt inom loppet av några dagar. I allmänhet erfordras en cirka en veckas behandlingstid. För långvarigt bruk och för barn under 12 år endast enligt läkares ordination.

Annostelu:

Vuxna och barn över 12 år: 10-15 ml 3 gånger dagligen. 

Huomioitavaa:

 • Var särskilt försiktig med Reodyn om du tidigare har haft magsår eller sår i tolvfingertarmen. 
 • Hostmedicinens verkan effektiveras då du kommer ihåg att dricka tillräckligt mycket vätska.
 • Då behandlingen påbörjas kan slemutsöndringen tillta och behovet att hosta öka då slemmet börjar lossna.
 • Behandling som varar över 10 dygn kan upprätthålla en överdrivet riklig slemproduktion.
 • Om du har andra sjukdomar, använder andra läkemedel eller är överkänslig för något ämne försäkra dig om att du kan använda läkemedlet genom att läsa bipacksedeln, eller genom att fråga apoteket eller din läkare.

Yleiset Haittavaikutukset:

 • Då den rekommenderade dygnsdoseringen följts, har det förekommit mycket lite biverkningar.
 • Stundom kan medicineringen åtföljas av magbesvär.
 • För mera information om biverkningar läs bipacksedeln.

Raskaus ja Imetys:

 • Vid användning av Reodyn har inga skadliga effekter på fostret konstaterats. Det är dock skäl att undvika användning av preparatet under de tre första graviditetsmånaderna.
 • Om användning av Reodyn under amning finns endast en begränsad kännedom, och det är okänt huruvida karbocistein går över i modersmjölken. 
 • Rådgör med läkare om användning av Reodyn under graviditet och amning.

Linkki pakkausselosteeseen:

Bekanta digmed denna produkt genom bipacksedeln och instruktionerna noggrannt innan användning.

OBS! Först finsk text, sedan svenk text i bipacksedeln