Mjukgörande produkter

Produkter med karbamid mjukgör huden och passar för vård av torr hud.