NICOTINELL MINT 2 mg (1 × 96fol)

Läkemedel
28,40 € 25,82 € (alv 0%)

Information om produkten

Styrka 2 mg
Paketstorlek 1 × 96fol
Läkemedelsform imeskelytabl
Varunummer (VNR) 005059
Lämplighet Avsedd för människor

Innehavare av försäljningstillstånd

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S

Markkinoija

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare

Lyhyt tuotekuvaus:

Nicotinell Mint sugtablett innehåller nikotin, ett av de ämnen som finns i tobak. 

Käyttötarkoitus:

Nicotinell Mint sugtablett används som hjälp när man vill sluta röka. När du suger på tabletten, frigörs nikotin långsamt och tas upp av slemhinnan i munhålan. Detta läkemedel används för att minska abstinensbesvären hos nikotinberoende personer som vill sluta röka. Nicotinell Mint 1 mg sugtablett rekommenderas till rökare med ett svagt eller måttligt nikotinberoende.

Annostelu:

 • Sug på en sugtablett när du känner ett behov av att röka
 • I början kan man ta 1 sugtablett varje eller varannan timme
 • I de flesta fall är 8-12 sugtabletter per dag tillräckligt
 • Om du fortfarande känner ett röksug kan du ta ytterligare tabletter
 • Största dygnsdosen av 2 mg sugtablett är 15 sugtabletter
 • Se noggrannare doseringsdirektiv och styrka från tabell i bipacksedeln

Huomioitavaa:

 • Sura drycker (t.ex. kaffe och läskedrycker) kan minska upptaget av nikotin från munslemhinnan
 • För att få bästa möjliga effekt bör sådana drycker undvikas 15 minuter före användning av Nicotinell Mint sugtabletter
 • Ifall du lider av andra sjukdomar eller allergier, eller ifall du använder andra läkemedel, kontrollera att läkemedlet passar dig genom att läsa bipacksedeln eller genom att kontakta läkare eller apotek

Yleiset Haittavaikutukset:

 • Yrsel, huvudvärk och sömnsvårigheter ( dessa kan även höra till abstinensbesvären), illamående, kräkningar, ökad salivutsöndring, hicka , magbesvär och inflammation i munnen
 • Irritation i mun och svalg, speciellt om man suger för intensivt
 • Fler biverkningar finns listade i bipacksedeln

Raskaus ja Imetys:

 • Nikotin påverkar fostret, därför bör Nicotinell användas endast enligt läkarordination under graviditet
 • Nikotin går över i modersmjölken, därför bör Nicotinell användas endast enligt läkarordination under amning
 • Se noggrannare direktiv angående användande av Nicotinell under graviditet och amning i bipacksedeln