Behandling av högt kolesterol

Alltför höga halter av skadliga blodfetter ökar risken för olika hjärt-kärlsjukdomar, till exempel kärlkramp, hjärtinfarkt eller stroke. LDL är det skadliga kolesterolet och HDL det nyttiga kolesterolet.

Kolesterolvärdena påverkas av kolesterolet i maten och kvaliteten på fetterna i maten. Mättade fetter (hårda djurfetter) har skadlig effekt och omättade fetter (mjuka växtfetter) har gynnsam effekt på blodfetterna.

Guargummi är ett receptdritt läkemedel som sänker höga LDL-kolesterolvärden. Den fördröjer också absorptionen av kolhydrater och minskar blodsockerhöjningen efter måltid.
17,88 € 15,68 € (alv 0%)
26,29 € 23,06 € (alv 0%)