LAMISIL 1 % (1 × 15ml)

Läkemedel
13,74 € 12,49 € (alv 0%)

Information om produkten

Styrka 1 %
Paketstorlek 1 × 15ml
Läkemedelsform sumute iholle, liuos
Varunummer (VNR) 011020
Lämplighet Avsedd för människor

Innehavare av försäljningstillstånd

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S

Markkinoija

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare

Lyhyt tuotekuvaus:

Lamisil spray används för behandling av fotsvamp och svampinfektion mellan tårna. Det verksamma ämnet terbinafin dödar de svampar som orsakar fotsvamp.

Käyttötarkoitus:

Lamisil spray används för behandling av fotsvamp och svampinfektion mellan tårna. Det verksamma ämnet terbinafin dödar de svampar som orsakar fotsvamp. Lamisil 1% -spray för huden är enkelt och hygieniskt att använda genom att man sprayar direkt på huden utan att händerna rör i krämen. Sprayflaskan fungerar även upp och ner vilket gör att det är enkelt att applicera på fötterna. Vid behandling av fotsvamp är behandlingstiden med Lamisil spray vanligtvis en vecka. Långvarig användning och användning av barn under 18 år endast på läkarordination.

Annostelu:

 • Lamisil spray är endast menat för utvärtes bruk 
 • Spraya Lamisil på det behandlade området en gång dagligen i en vecka 
 • Noggrannare instruktioner gällande användning av sprayflaskan finns i övrig information och i bipacksedeln

Huomioitavaa:

 • Kontakta läkare ifall du inte noterar någon förbättring inom 2 veckor efter att du använt Lamisil spray
 • Släng eventuell lösning som finns kvar i flaskan 12 veckor efter att flaskan har öppnats 
 • Preparatet är inte menat för behandling av nagelsvamp 
 • Ifall du har andra sjukdomar eller allergier, eller ifall du använder andra läkemedel, kontrollera att läkemedlet passar åt dig genom att läsa bipacksedeln eller genom att kontakta apotek eller läkare

Yleiset Haittavaikutukset:

 • Preparatet orsakar inga vanliga biverkningar
 • Fler biverkningar finns listade i bipacksedeln

Raskaus ja Imetys:

Lamisil spray ska inte användas under graviditet och amning utan läkarordination

Linkki pakkausselosteeseen:

 • Rengör och torka det drabbade hudområdet samt det omgivande hudområdet, tvätta sedan dina händer och avlägsna korken från sprayflaskan 
 • Innan man använder sprayen första gången bör man pumpa några gånger så att man får en jämn spray 
 • Spraya tillräcklig lösning för att grundligt väta det behandlade hudområdet och sätt sedan på korken på flaskan
 • Man kan hålla flaskan upprätt eller upp och ner för att nå de drabbade områdena bättre 
 • Tvätta dina händer efter att du använt sprayen annars finns det risk att du sprider infektionen till andra delar av huden eller till andra människor 
 • Om du behandlar en infektion i något hudveck på din kropp kan du täcka in det behandlade området med gasbinda, särskilt nattetid
 • Kom ihåg att ta en ny, ren gasbinda varje gång du använder sprayen 
 • Din hud borde bli bättre inom några dagar men det kan ta upp till 4 veckor för huden att förnyas fullständigt