LECROLYN 40 mg/ml (20 × 0,2ml)

Läkemedel
14,67 € 13,34 € (alv 0%)

Information om produkten

Styrka 40 mg/ml
Paketstorlek 20 × 0,2ml
Läkemedelsform silmätipat, liuos, kerta-annospakkaus
Varunummer (VNR) 012883
Lämplighet Avsedd för människor

Innehavare av försäljningstillstånd

Santen Oy

Markkinoija

Santen Oy

Lyhyt tuotekuvaus:

Lecrolyn är inhemska ögondroppar som används för att förebygga och behandla allergisk ögoninflammation.

Käyttötarkoitus:

Lecrolyn är inhemska ögondroppar som används för att förebygga och behandla allergisk ögoninflammation. Lecrolyn-ögondropparna innehåller natriumkromoglikat som är det mest använda läkemedlet i Finland vid behandling av allergiska ögonsymptom. Det hindrar frisättning av histamin och övriga ämnen som framkallar inflammation. Läkemedlet har bäst effekt om det används också i förebyggande syfte innan symptomen har uppkommit. Lecrolyn i endospipetter innehåller inget konserveringsmedel, därför lämpar de sig för personer som använder kontaktlinser. Till barn under 4 år och för långvarigt bruk endast enligt läkares föreskrift.

Annostelu:

 • Läkemedlet är endast avsett för användning i ögonen
 • Till vuxna och barn över 4 år 1–2 droppar i vardera ögat 2 gånger per dag
 • Behandling av säsongsbunden allergisk ögoninflammation ska inledas senast då de första symptomen visar sig, men kan även inledas i förebyggande syfte innan pollensäsongen
 • Behandlingen bör fortsätta under hela pollensäsongen
 • Noggranna doseringsanvisningar i bipackssedeln

Huomioitavaa:

 • En pipett räcker till båda ögonen, använd varje gång en ny pipett och förstör använda pipetter
 • Ifall du doserar flera läkemedel i samma öga bör du vänta minst 5 minuter mellan olika ögondroppar
 • Pipetterna i en öppnad påse håller i 28 dagar
 • Förvara oanvända pipette i sin påse skyddad för ljus
 • Kontrollera läkemedlets lämplighet från bipackssedeln, på apotek eller med din läkare ifall du har andra sjukdomar, allergier eller ifall du använder andra läkemdel

Bekanta dig med denna produkt genom bipacksedeln och läs instruktionerna noggrant innan användning

OBS! Först finsk text, sedan svenk text i bipacksedeln

Yleiset Haittavaikutukset:

 • När man droppar läkemedlet i ögonen kan övergående sveda eller lokal irritation samt övergående dimsyn förekomma
 • Fler biverkningar i bipackssedeln

Raskaus ja Imetys:

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder något läkemedel under graviditet eller amning

Linkki pakkausselosteeseen:

Bekanta digmed denna produkt genom bipacksedeln och instruktionerna noggrannt innan användning.

OBS! Först finsk text, sedan svenk text i bipacksedeln