NORLEVO 1,5 mg (1 × 1fol)

Läkemedel
19,04 € 17,31 € (alv 0%)

Information om produkten

Styrka 1,5 mg
Paketstorlek 1 × 1fol
Läkemedelsform tabl
Varunummer (VNR) 025691
Lämplighet Avsedd för människor

Innehavare av försäljningstillstånd

Laboratoire HRA Pharma

Markkinoija

Midsona Finland Oy

Lyhyt tuotekuvaus:

Norlevo är ett akut-p-piller som tas via munnen. Akut-p-piller är avsett att förhindra graviditet efter oskyddat samlag eller om en preventivmetod inte har fungerat.

Käyttötarkoitus:

<p>Norlevo &auml;r ett akut-p-piller som tas via munnen. Akut-p-piller &auml;r avsett att f&ouml;rhindra graviditet efter oskyddat samlag eller om en preventivmetod inte har fungerat. Den h&auml;r preventivmetoden ska anv&auml;ndas s&aring; snart som m&ouml;jligt, helst inom 12 timmar och inte senare &auml;n 72 timmar (3 dygn) efter ett oskyddat samlag eller om en preventivmetod inte har fungerat. Norlevo &auml;r mest effektivt om du tar det s&aring; snart som m&ouml;jligt efter ett oskyddat samlag. Upprepad administrering av Norlevo under en menstruationscykel rekommenderas inte eftersom det kan rubba cykeln.</p>

Annostelu:

<ul><li>Norlevo tas via munnen.</li><li>Tabletten ska tas med ett glas vatten och ska inte tuggas.</li><li>Tabletten m&aring;ste tas s&aring; snart som m&ouml;jligt, helst inom 12 timmar efter oskyddat samlag, men inte senare &auml;n 72 timmar (3 dygn) efter samlaget.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li></ul>

Huomioitavaa:

<ul><li>Du kan ta Norlevo n&auml;r som helst under menstruationscykeln.</li><li>Om du blir illam&aring;ende (kr&auml;ks) inom tre timmar efter att du har tagit tabletten, ska du omedelbart ta en ny tablett.</li><li>Om du tar p-piller ska du forts&auml;tta ta dem som vanligt efter att du har tagit Norlevo.</li><li>L&auml;s bipacksedeln f&ouml;r begr&auml;nsningar och rekommendation om fortsatt prevention.</li><li>Om du har andra sjukdomar, anv&auml;nder andra l&auml;kemedel eller &auml;r &ouml;verk&auml;nslig f&ouml;r n&aring;got &auml;mne f&ouml;rs&auml;kra dig om att du kan anv&auml;nda l&auml;kemedlet genom att l&auml;sa bipacksedeln, eller genom att fr&aring;ga apoteket eller din l&auml;kare.</li></ul>

Yleiset Haittavaikutukset:

<ul><li>Yrsel, huvudv&auml;rk, illam&aring;ende, sm&auml;rta i nedre delen av buken, &ouml;mhet i br&ouml;sten, f&ouml;rsenad menstruation, kraftig menstruation, bl&ouml;dning, tr&ouml;tthet</li><li>Diarr&eacute;, kr&auml;kningar</li><li>F&ouml;r mera information om biverkningar l&auml;s bipacksedeln.</li></ul>

Raskaus ja Imetys:

<ul><li>Ta inte detta l&auml;kemedel om du &auml;r gravid.</li><li>Om du tar detta l&auml;kemedel och du &auml;nd&aring; blir gravid har studier hittills inte visat n&aring;gon risk f&ouml;r missbildning av det v&auml;xande fostret.</li><li>Om du blir gravid efter det att du har anv&auml;nt Norlevo ska du kontakta l&auml;kare.</li><li>Du kan amma.</li><li>Levonorgestrel passerar dock &ouml;ver i br&ouml;stmj&ouml;lk. Du b&ouml;r d&auml;rf&ouml;r amma omedelbart innan du tar Norlevo och sedan v&auml;nta med att amma minst &aring;tta timmar efter att du har tagit Norlevo.</li><li>L&auml;s bipacksedeln f&ouml;r allm&auml;nna r&aring;d f&ouml;r l&auml;kemedelsanv&auml;ndning vid graviditet och amning</li></ul>

Linkki pakkausselosteeseen:

<p><a target="_blank" href="http://spc.fimea.fi/indox/nam/html/nam/humpil/1/3445331.pdf">Bekanta dig med denna produkt genom bipacksedeln och l&auml;s instruktionerna noggrant innan anv&auml;ndning</a></p><p>OBS! F&ouml;rst finsk text, sedan svenk text i bipacksedeln</p>