NORLEVO 1,5 mg (1 × 1fol)

Läkemedel
19,04 € 17,31 € (alv 0%)

Information om produkten

Styrka 1,5 mg
Paketstorlek 1 × 1fol
Läkemedelsform tabl
Varunummer (VNR) 025691
Lämplighet Avsedd för människor

Innehavare av försäljningstillstånd

Laboratoire HRA Pharma

Markkinoija

Midsona Finland Oy

Lyhyt tuotekuvaus:

Norlevo är ett akut-p-piller som tas via munnen. Akut-p-piller är avsett att förhindra graviditet efter oskyddat samlag eller om en preventivmetod inte har fungerat.

Käyttötarkoitus:

Norlevo är ett akut-p-piller som tas via munnen. Akut-p-piller är avsett att förhindra graviditet efter oskyddat samlag eller om en preventivmetod inte har fungerat. Den här preventivmetoden ska användas så snart som möjligt, helst inom 12 timmar och inte senare än 72 timmar (3 dygn) efter ett oskyddat samlag eller om en preventivmetod inte har fungerat. Norlevo är mest effektivt om du tar det så snart som möjligt efter ett oskyddat samlag. Upprepad administrering av Norlevo under en menstruationscykel rekommenderas inte eftersom det kan rubba cykeln.

Annostelu:

 • Norlevo tas via munnen.
 • Tabletten ska tas med ett glas vatten och ska inte tuggas.
 • Tabletten måste tas så snart som möjligt, helst inom 12 timmar efter oskyddat samlag, men inte senare än 72 timmar (3 dygn) efter samlaget.

Huomioitavaa:

 • Du kan ta Norlevo när som helst under menstruationscykeln.
 • Om du blir illamående (kräks) inom tre timmar efter att du har tagit tabletten, ska du omedelbart ta en ny tablett.
 • Om du tar p-piller ska du fortsätta ta dem som vanligt efter att du har tagit Norlevo.
 • Läs bipacksedeln för begränsningar och rekommendation om fortsatt prevention.
 • Om du har andra sjukdomar, använder andra läkemedel eller är överkänslig för något ämne försäkra dig om att du kan använda läkemedlet genom att läsa bipacksedeln, eller genom att fråga apoteket eller din läkare.

Yleiset Haittavaikutukset:

 • Yrsel, huvudvärk, illamående, smärta i nedre delen av buken, ömhet i brösten, försenad menstruation, kraftig menstruation, blödning, trötthet
 • Diarré, kräkningar
 • För mera information om biverkningar läs bipacksedeln.

Raskaus ja Imetys:

 • Ta inte detta läkemedel om du är gravid.
 • Om du tar detta läkemedel och du ändå blir gravid har studier hittills inte visat någon risk för missbildning av det växande fostret.
 • Om du blir gravid efter det att du har använt Norlevo ska du kontakta läkare.
 • Du kan amma.
 • Levonorgestrel passerar dock över i bröstmjölk. Du bör därför amma omedelbart innan du tar Norlevo och sedan vänta med att amma minst åtta timmar efter att du har tagit Norlevo.
 • Läs bipacksedeln för allmänna råd för läkemedelsanvändning vid graviditet och amning

Linkki pakkausselosteeseen:

<a target="_blank" href="http://spc.fimea.fi/indox/nam/html/nam/humpil/1/3445331.pdf">Bekanta dig med denna produkt genom bipacksedeln och läs instruktionerna noggrant innan användning</a>OBS! Först finsk text, sedan svenk text i bipacksedeln